trasa vyjížďky byla ještě prodloužena přes Všesulov, Šípy a Krakovec

trasa vyjížďky byla ještě prodloužena přes Všesulov, Šípy a Krakovec