Rakovnické mopedy 2020

01.06.2020 09:09

Rakovnické mopedy 2020 se konat BUDOU !!!

Přátelé, kamarádi ! A máme tu konečný verdikt ohledně konání letošních Rakovnických mopedů !

Po dlouhém váhání a čekání na podmínky pro konání hromadných akcí kvůli pandemii COVID 19, se pořadatel rozhodl letošní setkání USKUTEČNIT a to v původním termínu - neděle 7.6.2020. 

 

Tímto Vás, všechny mopeďáky, zveme na 11. ročník propagační jízdy. Jako obvykle se jízda skládá ze dvou etap a zastávkou na Husově náměstí v Rakovníku, kde bude výstava strojů účastníků jízdy a kulturní program. Setkání se mohou účastnit jezdci na mopedech Stadion  i ostatní s motocyklovými veterány, kteří svoji účast však musí předem projednat s organizátory.

Sraz :  8.00 – 9.30 hod. , Roztoky u Křivoklátu pod hotelem Roztoky v ulici k závodu Permon, kde je dostatek místa na parkování doprovodných vozidel.

Prezence : 7.30 – 9.30 hod  na dvoře hotelu Roztoky.

Startovné :  150,- Kč, platí se při prezenci. Startovné  obsahuje dvakrát občerstvení, vstup do muzea motocyklů, náklady na startovní čísla, diplomy  a hlavní cenu. Na start nebude připuštěn jezdec bez zaplacení startovného.  Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z akce jezdce, který neuposlechne jejich pokyny nebo který narušuje průběh setkání.

Uvidíme se na strartu ! 

 

Mopedůnm zdar !

 

za Spolek Stadion Rakovník

Luboš