Rakovnické mopedy Stadion 2020

01.03.2020 00:00

Rakovnické mopedy Stadion 2020 - PROBĚHLO

Memoriál Míry Pancnera

Termín : neděle 7.6.2020 (KONÁ SE DLE PŮVODNÍHO TERMÍNU)

Pořadatel: Muzeum motocyklů Křivoklát – ing. Jaroslav Antoni  za podpory Města Rakovník, Spolku Stadion Rakovník, dalších sponzorů a ochotných přátel.

Již jedenáctý ročník propagační jízdy se skládá ze dvou etap a zastávkou  na Husově náměstí v Rakovníku, kde bude výstava strojů účastníků jízdy a kulturní program. Setkání se mohou účastnit  jezdci na mopedech Stadion  i ostatní s motocyklovými veterány, kteří svoji účast však musí předem projednat s organizátory.

Sraz :  8.00 – 9.30 hod. , Roztoky u Křivoklátu pod hotelem Roztoky v ulici k závodu Permon, kde je dostatek místa na parkování doprovodných vozidel.

Prezence : 7.30 – 9.30 hod  na dvoře hotelu Roztoky .

Startovné :  150,- Kč, platí se při prezenci. Startovné  obsahuje dvakrát občerstvení, vstup do muzea motocyklů, náklady na startovní čísla, diplomy  a hlavní cenu. Na start nebude připuštěn jezdec bez zaplacení startovného.  Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z akce jezdce, který neuposlechne jejich pokyny nebo který narušuje průběh setkání.

Rozprava před startem : 9.45 hod ,  jezdci budou podrobně seznámeni s trasou jízdy a organizačním zabezpečením /trasa druhé etapy je vyznačena na zadní straně brožurky, kterou dostanou jezdci spolu s ostatními drobnostmi při prezenci/.

Start první etapy : 10.00 hod za mostem přes řeku Berounku v Roztokách, na start nebudou   připuštěni jezdci bez startovního čísla

Trasa první etapy : Roztoky, rozhledna Velká Buková – 3,7km – zastávka, Všetaty, Pavlíkov, Rakovník,  křižovatka  Nádražní ul.,  křižovatka  u soudu, vjezd na náměstí, 1x objezd náměstí,  cíl před budovou radnice. Předpokládaný  dojezd  10.45 hod.. Délka etapy

18,5  km.  Na  náměstí v Rakovníku výstava strojů zúčastněných jezdců a doprovodný program do 12.00 hod. V doprovodném programu bude beseda s jezdci veterány, se zástupci sponzorů a od 10.00 do 12.00 hod bude  koncertovat vynikající hudba  DIXIELAND Zdice.

Start druhé etapy : 12.00 hod před radnicí.

Trasa druhé etapy : 1 x kolem náměstí, výjezd směr Pražská ul.,  Stadionka –zastávka, Lubná, Příčina, Hostokryje, Senomaty, Pšovlky, Švihov, Oráčov, /27,4 km/Jesenice benzinka – zastávka 15 min., Drahouš, Svatý Hubert, Velká Chmelištná, Zdeslav, Čistá, Bělbožice, Šípy,  /19,3 km/Krakovec – zastávka 10 min, Krakov, Rousínov, Svinařov, /11,9 km/Slabce – zastávka na sjetí, Hřebečníky, Týřovice, U Rozvědčíka , Roztoky, /20,3 km/Křivoklát – cíl u muzea motocyklů. Celková délka druhé etapy je 78,9 km  /celkem jízda 97,4 km/, předpokládaný příjezd 15.00 až 15,30 hod.                                                                                                    

Hodnocení jízdy: Vyhodnocení bude provedeno po skončení jízd na parkovišti u muzea kde je zajištěno občerstvení pro účastníky. Hlavní cenu – kovovou plastiku mopedu  Stadion S11- obdrží vylosovaný jezdec,  který po dojezdu do cíle předá pořadateli podepsaný slosovací kupon /obdrží při prezenci/. Vyhodnoceni budou první tři  jezdci, kteří nejrychleji zdolají kopec k rozhledně u Velké Bukové. Každý účastník obdrží pamětní list, vyhodnocený diplom. Propagační jízda se jede za plného provozu, každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu, účastník jede na vlastní nebezpečí a případné škody, které způsobí sobě nebo druhým a na cizím majetku musí likvidovat sám.

Bližší informace na tel.: 605 580 710  - Ing. Jaroslav Antoni