SMUTNÁ ZPRÁVA

01.03.2015 08:00

Se smutkem Všem oznamujeme, že pan Miroslav Pancner již není mezi námi.

Čest jeho památce.