Rakovnické mopedy 2022

12.05.2022 09:00

Rakovnické mopedy 2022 - Memoriál Míry Pancnera

Zdravím všechny mopeďáky !

Termín : neděle 5.6.2022

Již třináctý ročník propagační jízdy se skládá ze dvou etap a zastávkou  na Husově náměstí v Rakovníku, kde bude výstava strojů účastníků jízdy a kulturní program.

ODKAZ NA OFICIÁLNÍ PLAKÁT AKCE

Setkání se mohou účastnit  jezdci na mopedech Stadion  a ostatní s motocyklovými veterány, kteří svoji účast však musí předem projednat s organizátory.

Sraz :  8.00 – 9.30 hod. , Roztoky u Křivoklátu pod hotelem Roztoky v ulici k závodu Permon, kde je dostatek místa na parkování doprovodných vozidel.

Prezence : 7.30 – 9.30 hod  na dvoře hotelu Roztoky .

Startovné :  150,- Kč, platí se při prezenci. Startovné  obsahuje dvakrát občerstvení, vstup do muzea motocyklů, náklady na startovní čísla, diplomy, hlavní cenu a část nákladů souvisejících s uspořádáním akce. Na start nebude připuštěn jezdec bez zaplacení startovného.  Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z akce jezdce, který neuposlechne jejich pokyny nebo který narušuje průběh setkání. Tradiční hrneček s logem si mohou účastníci přikoupit na startu za 60,- Kč.

 

Rozprava před startem : 9.45 hod,  jezdci budou podrobně seznámeni s trasou jízdy a organizačním zabezpečením /trasa druhé etapy je vyznačena na zadní straně brožurky, kterou dostanou jezdci spolu s ostatními drobnostmi a prvním občerstvením při prezenci/.

 

Start první etapy : 10.00 hod za mostem přes řeku Berounku v Roztokách, na start nebudou   připuštěni jezdci bez startovního čísla

 

Trasa první etapy : Roztoky, rozhledna Velká Buková – 3,7km – zastávka, Všetaty, Pavlíkov, Rakovník,  křižovatka  Nádražní ul.,  křižovatka  u soudu, vjezd na náměstí, 1x objezd náměstí,  cíl před budovou radnice. Předpokládaný  dojezd  10.45 hod.. Délka etapy 18,5  km. 

 

Na  náměstí v Rakovníku výstava strojů zúčastněných jezdců a doprovodný program do 12.00 hod. Hostem doprovodného programu bude pan Petr Hošťálek autor knih Stadion S11 a Stadion 22, 23, který představí některé unikátní mopedy Stadion ze své sbírky v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Jako vždy bude i komentovaná beseda s jezdci a se zástupci sponzorů a od 10.00 do 12.00 hod bude  koncertovat vynikající hudba DIXIELAND Zdice.

 

Start druhé etapy : 12.00 hod před radnicí.

 

Trasa druhé etapy : 1 x kolem náměstí, výjezd směr Pražská ul., za závorami odbočit vpravo a pak směr Pavlíkov, Panoší Újezd, Hřebečníky, Šlovice - Čechův Mlýn - 24 km – zastávka 30min, Skryje, Janušky, Křižovatka, Bzová, Točník – 58,5 km – zastávka - 15 min, Březová, Kublov, Karlov, Roztoky, Křivoklát cíl u muzea motocyklů Jawa a ČZ. Celková délka druhé etapy je 70,8 km (celkem obě etapy 89,3 km). 

 

Předpokládaný příjezd 15.30 až 16,00 hod.

 

Hodnocení jízdy: Vyhodnocení bude provedeno po skončení jízdy na parkovišti u muzea, kde je zajištěno občerstvení pro účastníky. Hlavní cenu – kovovou plastiku mopedu  Stadion S11- obdrží vylosovaný jezdec,  který po dojezdu do cíle předá pořadateli podepsaný slosovací kupon /obdrží při prezenci/. Vyhodnoceni budou první tři  jezdci, kteří nejrychleji zdolají kopec k rozhledně u Velké Bukové. Každý účastník obdrží pamětní list, vyhodnocený diplom. Propagační jízda se jede za plného provozu, každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu, účastník jede na vlastní nebezpečí a případné škody, které způsobí sobě nebo druhým a na cizím majetku musí likvidovat sám.

 

Pořadatel: Muzeum motocyklů Křivoklát – ing. Jaroslav Antoni a Spolek Stadion Rakovník za podpory Města Rakovník, dalších sponzorů a ochotných přátel.

 

Bližší informace na tel.: 605 580 710  - Ing. Jaroslav Antoni

 

Mopedůnm zdar a uvidíme se na startu ! 

Ze Spolek Stadion Rakovník

Luboš

 

Mopedůnm zdar !

 

za Spolek Stadion Rakovník

Luboš