Rakovnické mopedy 2023

03.04.2023 19:00

 

Rakovnické mopedy 2023 - Memoriál Míry Pancnera

Termín : neděle 4.6.2023

Již čtrnáctý ročník propagační jízdy se skládá ze dvou etap a zastávkou  na Husově náměstí v Rakovníku, kde bude výstava strojů účastníků jízdy a kulturní program. Setkání se mohou účastnit  jezdci na mopedech Stadion  a ostatní s motocyklovými veterány, kteří svoji účast však musí předem projednat s organizátory.

 

 

Sraz :  8.00 – 9.30 hod., Roztoky u Křivoklátu pod hotelem Roztoky v ulici k závodu Permon, kde je dostatek místa na parkování doprovodných vozidel

 

Prezence : 7.30 – 9.30 hod  na dvoře hotelu Roztoky

 

Startovné :  150,- Kč, platí se při prezenci. Startovné  obsahuje dvakrát občerstvení, vstup do muzea motocyklů, náklady na startovní čísla, diplomy, hlavní cenu a část nákladů souvisejících s uspořádáním akce. Na start nebude připuštěn jezdec bez zaplacení startovného.  Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z akce jezdce, který neuposlechne jejich pokyny nebo který narušuje průběh setkání

 

Rozprava před startem : 9.45 hod,  jezdci budou podrobně seznámeni s trasou jízdy a organizačním zabezpečením /trasa druhé etapy je vyznačena na zadní straně brožurky, kterou dostanou jezdci spolu s ostatními drobnostmi a prvním občerstvením při prezenci

 

Start první etapy : 10.00 hod před mostem přes řeku Berounku v Roztokách, na start nebudoupřipuštěni jezdci bez startovního čísla

 

Trasa první etapy : Roztoky, Křivoklát, Městečko, Rakovník,  křižovatka  Nádražní ul.,  křižovatka  u soudu, vjezd na náměstí, 1x objezd náměstí,  cíl před budovou radnice. Předpokládaný  dojezd  10.45 hod.. Délka etapy 18,5  km.  Na  náměstí v Rakovníku výstava strojů zúčastněných jezdců a doprovodný program do 12.00 hod. Jako vždy bude i komentovaná beseda s jezdci a se zástupci sponzorů a od 10.00 do 12.00 hod bude  koncertovat vynikající hudba  DIXIELAND Zdice.

 

Start druhé etapy : 12.00 hod před radnicí

 

Trasa druhé etapy : 1 x kolem náměstí, výjezd směr Pražská ul.,  Ruda, Nové Strašecí nám. – zastávka 15 min., Ruda, Stochov Slovanka, Kačice, Libušín, Libušín Hornický skanzen Mayrau 35,8 km – zastávka 30 min.- možnost individuální prohlídky, Švermov, Kladno, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice, Stochov Slovanka, Lány, Požáry, Křivoklát cíl u muzea motocyklů Jawa a ČZ. Celková délka druhé etapy je 69,6 km  /celkem obě etapy 88,1 km/, předpokládaný příjezd 15.30 až 16,00 hod                                                                              

 

Hodnocení jízdy: Vyhodnocení bude provedeno po skončení jízdy na parkovišti u muzea kde je zajištěno občerstvení pro účastníky. Hlavní cenu – kovovou plastiku mopedu  Stadion S11- obdrží vylosovaný jezdec,  který po dojezdu do cíle předá pořadateli podepsaný slosovací kupon /obdrží při prezenci/. Každý účastník obdrží pamětní list. Propagační jízda se jede za plného provozu, každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu, účastník jede na vlastní nebezpečí a případné škody, které způsobí sobě nebo druhým a na cizím majetku musí likvidovat sám.

 

Pořadatel: Muzeum motocyklů Křivoklát – Ing. Jaroslav Antoni a Spolek Stadion Rakovník, za podpory Města Rakovník, dalších sponzorů a ochotných přátel.

 

Bližší informace na tel.: 605 580 710  - Ing. Jaroslav Antoni

 

Mopedůnm zdar a uvidíme se na startu ! 

Ze Spolek Stadion Rakovník

Luboš

 

Mopedůnm zdar !

 

za Spolek Stadion Rakovník

Luboš