Rakovnické mopedy 2021

12.05.2021 09:14

Rakovnické mopedy 2021 - Memoriál Míry Pancnera

Zdravím všechny mopeďáky !

Situace se vyvíjí zatím příznivě a letošní ročník se tak bude moci snad bez problémů uskutečnit. 

Termín : neděle 6.6.2021

Již dvanáctý ročník propagační jízdy se skládá ze dvou etap a zastávkou  na Husově náměstí v Rakovníku, kde bude výstava strojů účastníků jízdy a kulturní program.

Setkání se mohou účastnit  jezdci na mopedech Stadion  a ostatní s motocyklovými veterány, kteří svoji účast však musí předem projednat s organizátory.

Sraz :  8.00 – 9.30 hod. , Roztoky u Křivoklátu pod hotelem Roztoky v ulici k závodu Permon, kde je dostatek místa na parkování doprovodných vozidel.

Prezence : 7.30 – 9.30 hod  na dvoře hotelu Roztoky .

Startovné :  150,- Kč, platí se při prezenci. Startovné  obsahuje dvakrát občerstvení, vstup do muzea motocyklů, náklady na startovní čísla, diplomy, hlavní cenu a část nákladů souvisejících s uspořádáním akce. Na start nebude připuštěn jezdec bez zaplacení startovného.  Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z akce jezdce, který neuposlechne jejich pokyny nebo který narušuje průběh setkání.

 

Rozprava před startem : 9.45 hod ,  jezdci budou podrobně seznámeni s trasou jízdy a organizačním zabezpečením /trasa druhé etapy je vyznačena na zadní straně brožurky, kterou dostanou jezdci spolu s ostatními drobnostmi a prvním občerstvením při prezenci/.

 

Start první etapy : 10.00 hod za mostem přes řeku Berounku v Roztokách, na start nebudou   připuštěni jezdci bez startovního čísla

 

Trasa první etapy : Roztoky, rozhledna Velká Buková – 3,7km – zastávka, Všetaty, Pavlíkov, Rakovník,  křižovatka  Nádražní ul.,  křižovatka  u soudu, vjezd na náměstí, 1x objezd náměstí,  cíl před budovou radnice. Předpokládaný  dojezd  10.45 hod.. Délka etapy

18,5  km. 

Na  náměstí v Rakovníku výstava strojů zúčastněných jezdců a doprovodný program do 12.00 hod. Hostem doprovodného programu bude pan Petr Hošťálek autor knih Stadion S11 a Stadion 22, 23, který představí některé unikátní mopedy Stadion ze své sbírky v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Jako vždy bude i komentovaná beseda s jezdci a se zástupci sponzorů a od 10.00 do 12.00 hod bude  koncertovat vynikající hudba  DIXIELAND Zdice.

 

Start druhé etapy : 12.00 hod před radnicí.

 

Trasa druhé etapy : 1 x kolem náměstí, výjezd směr Pražská ul.,  Stadionka –zastávka, Horácká Lísa, Třtice,  Mšec -  20 km zastávka na sjetí, Srbeč, Milý, Bor, Kroučová, Řevničov -19,4  km zastávka na sjetí, Krušovice, Lužná II. –  47 km zastávka  30 min. /možnost navštívit muzeum amerických automobilů nebo železniční muzeum na vlastní náklady/, Horácká Lísa, Nový dům, Požáry, Křivoklát – cíl u muzea motocyklů Jawa a ČZ. Celková délka druhé etapy je 71,4 km  /celkem obě etapy 89,9 km/, předpokládaný příjezd 15.30 až 16,00 hod.

 

Hodnocení jízdy: Vyhodnocení bude provedeno po skončení jízdy na parkovišti u muzea kde je zajištěno občerstvení pro účastníky. Hlavní cenu – kovovou plastiku mopedu  Stadion S11- obdrží vylosovaný jezdec,  který po dojezdu do cíle předá pořadateli podepsaný slosovací kupon /obdrží při prezenci/. Vyhodnoceni budou první tři  jezdci, kteří nejrychleji zdolají kopec k rozhledně u Velké Bukové. Každý účastník obdrží pamětní list, vyhodnocený diplom. Propagační jízda se jede za plného provozu, každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu, účastník jede na vlastní nebezpečí a případné škody, které způsobí sobě nebo druhým a na cizím majetku musí likvidovat sám.

 

Pořadatel: Muzeum motocyklů Křivoklát – ing. Jaroslav Antoni a Spolek Stadion Rakovník za podpory Města Rakovník, dalších sponzorů a ochotných přátel.

 

Bližší informace na tel.: 605 580 710  - Ing. Jaroslav Antoni

 

Mopedůnm zdar a uvidíme se na startu ! 

Ze Spolek Stadion Rakovník

Luboš

 

Mopedůnm zdar !

 

za Spolek Stadion Rakovník

Luboš